Nebülizatör VivoCare V 5002

0 yorum  0 yorum  |  Yorum Yap
Üretici: Vivocare
Ürün Kodu: Nebülizatör VivoCare V 5002
Stok Durumu: Stokta var
Miktar:  
Nebülizatör VivoCare V 5002
Piston Kompresörlü
Özellikler
Motor ve Pompa: Piston Kompresörlü
Nebulizör hava akımı: 5.0-6.0 l/dak
Kompresör hava akımı: 9.0-10.0 l/dak 
Kompresör maksimum basınç: 3.1 Bar 
Gürültü Seviyesi: 55 dBA/1 metre
Nebulasyon oranı: ca. 0.5 ml/dak
İlaç parçalama oranı: 8 ml(mak)
Güç kaynağı: AC 220/60 Hz
Boyutlar: 170mm x 260mm x 130mm
Ağırlık: 2.2 kg
Aksesuar Seti:
Yetişkin yüz maskesi x 1
Pediatrik maske x 1
Ağızlık 
Nebulizör
Tüp 1.1 m uzunluğunda 
5 filtre seti
Nebülizatör, Nebulizör, Nebülizör Nedir ?
Nebülizatör, ses dalgalarıyla (ultrasonik nebülizatör) 
veya basınçlı hava (jet nebülizatör)
ile sıvı haldeki ilaçları buhar haline getiren
solunum yoluyla alınabilmesini sağlayan bir cihazdır. 
Nebulizatör, Nebülizatör, Nebulizör, Nebülizör Nedir ?
Bu terimlerin hepside Nebulizatör yerine kullanılır. 
Nebülizatör ile küçük çocuklarda, 
ölçülü doz inhalere uyum sağlayamayan
hastalarda ve ağır astması olan hastalarda 
astma ilaçlarının etkili bir şekilde uygulanabilmesi mümkündür. 
Nebülizatör ile kullanılmak üzere hazırlanmış özel ilaç formları vardır.
Bunlara Nebul adı verilmektedir.
Bronş açıcı ve tedavi edici (kortikosteroid) içeren nebül ilaçlar mevcuttur.
Nebulizasyon, solunumla ilaç almada kullanılan üç yaygın yöntemden bir tanesidir.
Diğer solunumla ilaç alma yöntemleri Basınçlı Ölçüm Doz Solunumu ve
Kuru Toz Solunumudur. 
Nebulizerler, durum ne Ölçüm Doz Solunumu ne de
Kuru Toz Solunumu ile kontrol edilemediğinde 
ve aynı zamanda, büyük bir doz ilaç gerektiğinde lazım gelirler.
Nebulizasyonun avantajı, 
bir yandan büyük dozda ilaç verilmeye
devam ederken diğer yandan derin soluk alma 
gerekmeksizin ilacın bir maske yahut ağız parçası 
vasıtasıyla kolayca solunabilmesidir. 
Nebulizasyon, aerosol formda antibiyotik uygulaması için tek yöntemdir.
Nebulizerler, şu koşulların tedavisinde kullanılabilirler:
-Astım
-Kronik Obstruktif Akciğer Hastalıkları
-Kistsel Fibroz
-Solunum Enfeksiyonları
-Oda Nemlendirme
-Solunan havanın nemlendirilmesi
-İlaç Nebulizasyonu
-Sepesifik ve Non-spesifik akciğer hastalıkları
-Bronşiyal Astım
-Akut ve Kronik Bronşitler
-Pnomoni
Bunlar sıklıkla Bronşodilatörler, Steroidler, Sodyum Kromoglicat, 
Antibiyotikler ve Tuz gibi ilaçlar ile tedavi edilirler. Nebulizerler, 
terapötik solüsyonları, solunum sistemi içersine solunum için ince bir aerosol 
buhara dönüştürmek suretiyle çalışır. İki tip nebulizer mevcuttur:
1 - Kompresörlü Nebulizerler 
2 - Ultrasonik Nebulizerler
 
1 - Kompresörlü (Jet, Pistonlu) Nebulizatörler
Kompresörlü Nebulizatörlere, Pistonlu veya Jet Nebulizatörler de denmektedir. 
Kompresörlü Nebulizatörler (Jet Nebuliztörler) motor farklarına göre iki tiptir.
Bir Kompresörlü Nebulizer nasıl çalışır?
a- Piston tipli nebulizatörler.
b- Membran tipli nebuliztörler
Kompresörlü nebulizerler, sıvıyı hastanın soluyabileceği partiküllere 
ayırmak üzere sıkıştırılmış hava kullanmak suretiyle çalışmaktadır. 
Sabit çıkışlı bu nebülizatörler, aerosolü sabit bir hızla oluşturmakta ve aerosolün 
yaklaşık %60'ı ekspiryum sırasında boşa gitmektedir. 
Bu nebülizatörlerde uygun nebülizasyon süresi ve çıkış özellikleri elde etmek için 
6 L/dk'nın üzerinde yüksek basınçlı hava akımları gerekmektedir.
2 - Ultrasonik Nebulizatörler
Ultrasonik nebülizatörler, bir aerosol içeren kendinden elektrikli 
cihazlardır ve içindeki sıvıyı titreştirerek küçük partiküllere ayırır.
İçi su dolu bir kabın alt kısmına yerleştirilmiş piezoelektrik kristalin vibrasyonu 
ile yüksek frekanslı (0.8-3 MHz) ultrasonik dalgalar oluşur. 
Frekans arttıkça partikül çapı küçülmektedir. 
Frekans 5 MHz’den fazla olduğunda sıvı ısınabilir ve ilacı olumsuz etkileyebilir.
Kabın üst kısımında suyla temas halinde bulunan taflıyıcı içindeki 
terapötik solüsyonda ultrasonik dalgaların etkisiyle türbülans oluşur,
bu da sıvının yüzeyinde 0.3 mikron ile 10 mikron arası sıvı taneciklerini oluşturur. 
Buraya dolan hava akımı, bu sıvı taneciklerini aerosol şeklinde dışarı taşır.
Ultrasonik nebülizatörlerin en önemli avantajları, sessiz çalışmaları ve kısa sürede 
fazla miktarda sıvıyı nebülize edebilmeleridir. 20-30 mL sıvıyı 5-10 dakika gibi kısa sürede 
nebülize edebilir. En önemli dezavantajları ise, pahalı ve zor taşınabilir olmalarıdır.
Elektrikli transduserden yayılan titreşimler ne kadar sıksa o kadar küçük partiküller 
(aerosolizasyon), ne kadar seyrekse o kadar büyük partiküller (hümidifikasyon) oluşur. 
Bu özellikleri nedeniyle ilaç uygulamanın yanı sıra, balgam indüksiyonu amacıyla da kullanılır.
Nebülizatör kullanımı
1.Hasta pozisyonu: Hasta nebülizatörünü kullanırken oturur pozisyonda olmalıdır. 
2.Solunum paterni: Nebülizasyon sırasında hasta normal tidal volümde solunum yapmalıdır. 
Derin ve hızlı inspiryum yapıldığında ilacın önemli birkısmı orofarenkste depolanıp kalmaktadır. 
Derinnefes alıp tutmanın anlamlı bir terapötik katkı sağ-lamadığı bildirilmiştir (6). 
3.Nebülizasyon süresi: Nebülizasyon süresi, ne-bülizatöre giren hava akım hızına, 
ilacın ve nebülizatörün özelliklerine göre değişmektedir. 
Bronkodi-latatör ilaçlar için ideal nebülizasyon süresi 5-10dakikadır. 
Nebülizasyonu bitirmek için cihazın içi-nin tamamen kurumasını beklemenin 
tedaviyeönemli bir katkısı olmamaktadır. Nebülizasyon so-nunda cihazın dizaynına göre 
her nebülizatörüniçerisinde belirli oranda rezidüel sıvı kalmaktadır.
Bu rezidüel volüme yaklaşıldığında nebülizatördenbir cızırtı sesi gelmeye başlar.
Bu ses duyulduktansonra 1 dakika daha nebülizasyon yapılıp işlemsonlandırılmalıdır. 
Rezidüel sıvının konsantrasyonuarttığı ve ısı kaybına bağlı olarak (yaklaşık 10°C) 
viskozitesi azaldığı için nebülizasyonu güçleşmekteve partikül çapı artmaktadır. 
O nedenle içerideki sı-vıyı tamamen kurutuncaya kadar nebülizasyonadevam etmenin 
tedaviye anlamlı bir katkısı olmadığı gibi süreyi 
uzatarak hastanın tedaviye uyumunuda bozmaktadır. 
4.Nebülizasyon bittikten sonra cihazda kalan rezidüel sıvı boşaltılmalıdır. 
Aksi takdirde ilaç kristalizeolarak jetin kanallarını tıkayabilmektedir
Nebülizatör temizliği
Günümüzde tek hasta kullanımlık nebülizatörlerönerilmektedir 7). 
Kompressörler ortak kullanılabi-lir, ancak her
hastanın kendisine özel nebülizatörü olmalıdır. 
Nebülizatör günde en az 1 kez ılık deter-janlı suyla yıkanmalıdır. 
Aradaki hortum kesinliklesuya sokulmamalıdır. 
Yıkanacağı zaman nebüliza-törün tüm parçaları ayrılmalıdır. 
Yıkama işlemi ya-pıldıktan sonra parçalar
ayrı olarak spontan kuru-maya bırakılmalıdır. 
Tekrar kullanılacağı zaman elleriyice yıkandıktan
sonra parçalar birleştirilmeli ve kul-lanmadan 
önce 1-2 saniye boş olarak çalıştırılmalı-dır. 
Eğer antibiyotik vermek için nebülizatör kullanı-lıyorsa 
her kullanımdan sonra yıkanmalı ve her
30kullanımdan sonra 5-10 dakika kaynatılmalıdır.
Nebülizatörün bakımı 
1. Tek hasta kullanımlık nebülizatörler maske veya
ağızlıklarıyla birlikte 3 ayda bir değiştirilmelidir. 
2. Nebülizatör filtresi renk değişikliği olduğu zaman değiştirilmelidir. 
3. Kompressörün basınç ve güç kontrolü
6 ayda birgenel bakım ise yılda 1 kez yapılmalıdır.
İdeal nebülizatörün özellikleri
1. Kompressör akım hızı 6-8 L/dakika olmalı ve 0.7 - 2 bar basınçta çalışmalıdır. 
2. Üretilen aerosoldeki 5 µm’den küçük partiküllerin oranı yüksek olmalıdır 
(aerosolün en az %50’si-ni 5 µm’den küçük partiküller oluşturmalıdır). 
3. Nebülizasyon kısa sürmelidir (bronkodilatatörleriçin bu süre 5-10 dakikadır). 
4. Yüksek “output”lu olmalıdır. 
5. Az elektrik harcamalıdır. 
6. Küçük ve taşınabilir olmalıdır. 
7. Parça sayısı az, montajı kolay olmalıdır. Parça sayısı arttıkça montaj 
güçleşmekte ve küçük çocuk-larda bu parçaların aspire edilme riski artmaktadır. 
8. Ucuz ve dayanıklı olmalıdır.
Telefonla, Whatsapp veya Mail yoluyla ile sipariş verebilirsiniz.
Sipariş ve Danışma Hatlarımız

Showroom
Medikal Blog Store

Mağaza İletişim / Store Info
Yetkili: Mehmet SÖYLER
Fetih Mah. Somuncu Baba Sok. No:53/B
Ataşehir-İSTANBUL
Tel : 0216 405 25 25 / 0216 405 25 45
Gsm : 0530 286 53 43
Mail : hizlimedikal@gmail.com

Merkez
Medikal Blok Medikal
Medikal Kozmetik Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Adres : Osmanağa Mah Rıhtım Cad. Reşit Efendi Sok No : 45 /A
Kadıköy – İSTANBUL
İletişim : 0216 405 28 28 – 0216 405 28 29 – 0216 349 80 80
Fax : 0216 405 28 30
Mobil : 0532 377 93 07 – 0530 286 53 43
Mail : omronmedikal.net@gmail.com
www.medikalblog.net
SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ…

Yorum Yap

Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü           İyi

Doğrulama kodunu giriniz:Medikal ve tıbbi malzemeleri

firmamızdan temin edebilirsiniz

24/7 Müşteri Hizmetleri

0216 405 28 28 - 0216 405 28 29 - 0216 405 28 30